Exposición "aMORlAND" outubro 2015
ver proceso creativo de: "Corte e confección" (Carmen, de aMORlAND)

"Corte e confección" (Carmen, de aMORlAND)